Landsoverenskomstene for helse- og sosiale tjenester, for barnehager, for utdanning og for virksomheter.

Det er oppnådd enighet i forhandlingene i Virke HUK området gjeldende for Landsoverenskomstene for helse- og sosiale tjenester, for barnehager, for utdanning og for virksomheter. Felles for alle er at overenskomstene korresponderer med KS. Det økonomiske resultatet er i tråd med hva partene forhandlet fram i KS tidligere i år. Dette er viktig for Creos medlemmer som blant annet jobber i folkehøgskolesektoren.

Ny minstelønnstabell med ny garantilønn forhandlet fram i de sentrale forhandlingene gjøres gjeldende fra 1.5.2022, og fra 1.1.2023 gis det et særskilt tillegg til arbeidstakere med 16 års ansiennitet eller med for adjunkt med tilleggsutdanning/stillinger med krav om 5 års utdanning på kr 4 500, for lektor og stillinger med krav om mastergrad kr 6 000 og for lektor med tilleggsutdanning kr 7 000. Sentrale tillegg pr 1.5.2022 og 1.1.2023 er i tråd med oppgjøret i KS.

I tillegg gjelder blant annet følgende i Fellesbestemmelsene, per 1.1.2023:

 • Lørdag og søndagstillegg skal minst utgjøre 22 % for ordinært arbeid. Tillegget skal ikke være lavere enn minst 70 kr per arbeide time.
 • Tillegg for ordinært arbeid mellom 21.00 og 06.00 som utgjør minst 25 % per arbeidede time. Tillegget skal ikke være lavere enn minst 70 kr per arbeide time.

Andre endringer i Fellesbestemmelsene kap. 3:

 • Om livsfase politikk: Partene skal drøfte og utvikle en livsfasepolitikk som ivaretar arbeidstakernes behov i livets ulike faser.
  Det seniorpolitiske perspektiv må ivaretas for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.
  Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker.
  Arbeidsgiver orienterer tillitsvalgte om inngåtte avtaler.
 • Om lønnskategori og lønnsplassering (nytt tillegg): Gjennomført relevant videreutdanning etter avtale, og i tråd med lokal kompetanseutviklingsplan, gir opprykk til relevant ny stillingskode hvis den ansatte oppfyller kravene til høyere plassert stillingsgruppe.
 • Om årlig samtale (under lønn, nytt tillegg): For arbeidstaker som har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon bør lønnsutviklingen i permisjonstiden være et tema i samtalen.

Visuell skillelinje