KS og Creo er enige om nye honorarsatser for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken. Satsene for både dagshonorar og timehonorar er økt med 2,7%.

Oppdragstaker honoreres med minst kr. 5.151 per formidlingsdag.

Møter og prøver/preproduksjonsarbeid med oppdragsgiver honoreres med kr. 716 per time for faktisk medgått tid.

De nye honorarsatsene gjelder fra 1. august 2021

 

Protokoll