Det er i dag blitt enighet i forhandlingene om 2.avtaleår 2019 for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten med Virke.

Det økonomiske resultatet er det samme som kjennelsen i Rikslønnsnemnda for Spekter-Helseområdet.

I pensjonsavtalene på dette området gjelder alle pensjonsytelser fra første krone.

 

Protokoll