Forhandlingsresultatet følger frontfaget med en ramme på 3,84%.

Partene i Hovedoppgjøret i KA sektoren kom til enighet klokken 8 lørdag morgen etter å ha forhandlet siden klokken 9 fredag 28.10.

–Det var mange vanskelige temaer som gjorde det nødvendig å bruke til sammen fire forhandlingsdager forteller nestleder Anders Hovind. Det var på forhånd avtalt at en uenighet om tilleggslønn skulle avgjøres i nemd og dette ble også resultatet av forhandlingene. Disse spørsmålene skal dermed avgjøres senere.

– Forhandlingsresultatet følger frontfaget med en ramme på 3,84%. Vi er godt fornøyde med profilen på oppgjøret sier Hovind og legger til at også kirkemusikerne i domkirkene får økt sitt funksjonstillegg til 30 000 kr. årlig. Det er satt av 1% til lokale lønnsforhandlinger som skal gjennomføres innen utgangen av året.

– Dette vil kreve rask handling både fra oss og våre tillitsvalgte. Vi hadde håpet å bli enige om et nytt lønnssystem for alle ansatte, men erkjenner at trengs mer tid for å få dette på plass. Et utvalg skal arbeide med dette fram til neste hovedoppgjør. Jeg mener vi kan være bekjente av dette resultatet som samtidig er mitt siste som nestleder i Creo avslutter Anders Hovind.

 

Nestleder i Creo, Anders Hovind.