Det er enighet i lønnsoppgjøret i kommunesektoren for LO Kommunes medlemmer.

Enigheten i kommuneoppgjøret ble oppnådd natt til 1. mai, etter forhandlinger på overtid.

– Gjennom forhandlingene er vi blitt enige med arbeidsgiver om en avtale som sikrer medlemmene våre økt kjøpekraft, og som har en god fordeling mellom de ulike yrkesgruppene i kommunesektoren. Dette er et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget, sier LO Kommunes leder, Mette Nord.

Solide lønnstillegg

Det viktigste for LO Kommune har vært å sikre hele laget økt kjøpekraft, og ikke minst å sørge for at de med de laveste inntektene får et godt lønnsoppgjør. 

– Det har vi fått til i årets kommuneoppgjør, sier Nord.

Avtalen innebærer at alle ansatte i kommunal sektor er sikret et tillegg i årslønna på mellom 22 000 og 37 000 kroner.

Mette Nord legger vekt på at avtalen er i tråd med frontfagsmodellen. Hun sier at ramma i kommuneoppgjøret er på nivå med årets frontfagsoppgjør.

LO Kommune er også fornøyd med likelønnsprofilen i oppgjøret, og enigheten om å styrke arbeidet for at ansatte skal få hele stillinger. Det er også satt av penger til lokale forhandlinger.

Økte priser

Creos forhandlingsleder i kommunal sektor – forbundsleder Hans Ole Rian – sier at dette lønnsoppgjøret, kombinert med lavere prisstigning, gjør at Creos medlemmer i kommunal sektor ligger an til å få reallønnsvekst.

– Det har vært viktig for oss å sikre økt kjøpekraft for alle våre lønnstakergrupper, og å sikre en videreføring av kompetanselønnsystemene både for undervisningspersonalet i grunn- og videregående skole, og for kulturskolelærere, ledere i kulturskolene og distriktsmusikere, sier Rian.

Se protokoll og vedlegg

Visuell skillelinje

Dette er LO Kommune:

KS-oppgjøret er Norges største tariffoppgjør, og LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området. LO kommune representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.