LO Kommune og KS er enige om et lønnsoppgjør som sikrer LOs medlemmer i kommunene mellom 10.000 og 22.000 i året. Over 190 000 av LO Kommunes medlemmer unngår dermed konflikt.

Meklingsresultatet ble klart etter mekling nesten 6 timer på overtid.

– Vi har kommet fram til et meklingsresultat som begge parter kunne godta. Vi i LO Kommune hadde noen tydelige mål, og vi har fått et resultat i tråd med LOs tariffpolitikk, sier Mette Nord, LO Kommunes leder.

LO Kommune krevde at kjøpekraften skulle opprettholdes for medlemmene og at den manglende lønnsutviklingen fra fjorårets oppgjør skulle tas igjen.

I årets forhandlinger krevde dessuten LO Kommune at oppgjøret i kommunesektoren skulle sikre likelønn og ha en god sosial profil. For LO Kommune har det også vært viktig at folk får uttelling for økt formell og uformell kompetanse.

– I et oppgjør må man alltid gi og ta, og det er mange hensyn som må veies opp mot hverandre. Vi i Creo er tilfreds med en løsning som forhindret streik i denne svært krevende situasjonen som kommunesektoren står i, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

Oppgjøret har en ramme på litt over 2,8 %, og det er også avsatt en pott til lokale forhandlinger.

 

Oslo kommune er et eget tariffområde og omfattes ikke av denne tariffavtalen.

LO Kommune representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet. LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området.

 

Riksmeklerens møtebok