Partene kom sent mandag kveld til enighet i A2-forhandlingene om lønn i helseforetakene.

Utgangspunktet for lønnsforhandlingene er resultatet fra frontfaget, som setter en norm for alle lønnsoppgjør i Norge. Ramma for forhandlingen var på 1,7 prosent i år.

Selv om sykehusansatte har stått i frontlinjen under koronapandemien er det viktig å være solidariske og favne om frontfagsmodellen, det er nødvendig for at den norske økonomien takler krisen på best mulig måte.

For Creo – forbundet for kunst og kultur var det viktig å sammenligne oss med, og oppnå de samme tilleggene som andre høgskolegrupper, som f.eks Sykepleierforbundet. Det har vi lyktes med, samtidig som vi holder oss innenfor ramma fra frontfaget.

Her er det økonomiske resultatet – Endringene gjøres med virkning fra 1. Oktober 2020.

 • Det gis et generelt tillegg på 0,8 % til alle medlemmer i stillingsgruppe 4 og 5 (der Creos medlemmer i hovedsak er plassert).
 • Øvrige medlemmer som er omfattet av overenskomsten gis et generelt tillegg på 0,8 %.
 • Ansatte med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,8%, samlet 1,6 %.
 • Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe 1 – 5 gis et generelt tillegg på 1,4 %. Dette gjelder blant Creo-medlemmer i lederstillinger.
 • De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene. Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

De nye satsene blir slik:

Stillingsgruppe 4 – Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning

 • 0 års lønnsansiennitet kr. 414.000, – pr. år.
 • 4 års lønnsansiennitet kr. 429.000, – pr. år.
 • 8 års lønnsansiennitet kr. 454.000, – pr. år.
 • 10 års lønnsansiennitet kr. 505.000, – pr. år.

Stillingsgruppe 5 – Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning

 • 0 års lønnsansiennitet kr. 460.000, – pr. år.
 • 4 års lønnsansiennitet kr. 485.000, – pr. år.
 • 8 års lønnsansiennitet kr. 520.000, – pr. år.
 • 10 års lønnsansiennitet kr. 548.000, – pr. år

Det gjennomføres ikke lokale forhandlinger på B-dels nivå i 2020. Hvis partene er enige om det, kan det foretas redaksjonelle endringer innen 1. desember 2020. De lokale forhandlinger skal gjennomføres i 2021. Samarbeidsavtalen med FO vil sikre at Creos medlemmer blir omfattet av disse forhandlingene.

Utvalgsarbeid – Gjennomslag for ubekvemstillegg og kompetanse

Det nedsettes en sentralt partssammensatt arbeidsgruppe som skal kartlegge lokale bestemmelser for ubekvem arbeidstid og fremme forslag til eventuelle endringer i overenskomstens del A2 for kvelds- og nattillegg og lørdags- og søndagstillegg.

Partsarbeidet skal være avsluttet innen 1. mars 2021. Partene er enige om at endringer i overenskomstens del A2 for kvelds- og nattillegg og lørdags- og søndagstillegg kan tas opp i mellomoppgjøret 2021.

Det nedsettes en sentralt partssammensatt arbeidsgruppes som skal kartlegge lokale bestemmelser for ubekvem arbeidstid. I tillegg skal denne gruppa fremme forslag til mulige endringer for kvelds- og nattillegg og lørdags- og søndagstillegg.

Partene lokalt skal og kartlegge bruken og gjennomføringen av videreutdanning for ulike yrkesgrupper. Det skal diskuteres hvilke typer videreutdanning foretakene har behov for, noe som vil gi lokale føringer for omfang og innhold av videreutdanningen. Nåværende og fremtidig kompetansebehov skal være tema for kartleggingen.

På bakgrunn av kartleggingen skal partene drøfte mulige konsekvenser for foretakets lønnspolitikk for disse ansattegruppene fremover og det skal utarbeidet en rapport fra dette arbeidet i den enkelte virksomhet.

 

I forhandlingene i Spekter Helse er Creo-forbundet for kunst og kultur en del av LO Stat, og samarbeider med Fagforbundet, EL og IT Forbundet, FO og Norsk Manuellterapeutforening.