– For Creo var målet å sikre medlemmene våre tilsvarende lønnsvekst som resultatet i kommunal sektor slik at parallelliteten i avtalene ivaretas. Det klarte vi, sier Janne Hegna, Forbundssekretær og forhandler på området for Creo. Partene endte til slutt opp med et tilbud som var helt i tråd med vårt krav.

Torsdag 15. oktober kom partene til enighet om de fire siste avtalene:

  • Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehagene
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst virksomheter § 27

Det er satt av 1 % til lokale forhandlinger, med frist 30. november.

 

Protokoll