Meklingen i det såkalte frontfaget i privat sektor endte sent fredag kveld, nesten 23 timer på overtid.

– Det er tøffe tider for landet. Vi har vært ansvarlige, men ikke naive. Vi har sikret noe mer i lønn til alle, men mest til de som har minst, sier Jørn Eggum, forhandlingsleder for Fellesforbundet, om forhandlingene.

Les mer om resultatet i frontfaget her

Hva kan du som Creo-medlem forvente i årets lønnsoppgjør?

Ramma for årets lønnsoppgjør endte på 1,7%. Det betyr også at utgangspunktet for lønnsoppgjørene for de av Creos medlemmer som er lønnsmottakere er klart. Creo-leder Hans Ole Rian er tilfreds med resultatet i en svært vanskelig tid for landet vårt.

– Med en prisvekst på 1,4% i år sikres vi med dette en ramme for vekst i reallønna, sier Rian om resultatet i frontfaget.

Han legger derimot til grunn at kampen ikke er over. Creo vil være lojale og følge opp resultatet i frontfaget, men vil ha særlig fokus på bestemmelser og rettigheter som er viktige for Creos medlemmer.

– Nå skal vi studere resultatet nærmere, ta med oss rammen og andre forutsetninger fra frontfaget, og jobbe sammen med de andre forbundene i offentlig sektor for at våre medlemmer får fordelt pengene på best mulig måte.