Reallønnsvekst for alle medlemmer i LO kommune Oslo.

Det er sikret reallønnsvekst for alle LO-medlemmene i tråd med frontfagets ramme på 5,2 %. Creo er godt fornøyd med den økonomiske innretningen på lønnsoppgjøret i Oslo kommune og de tekstlige endringene i overenskomsten.

LO Kommune Oslo, som består av Creo, Skolenes Landsforbund, Fellesorganisasjonen og Fagforbundet, har kommet til enighet med Oslo kommune om et resultat som gir alle ansatte minst 20 000 kroner i kronetillegg. I tillegg er resten av potten satt av til lokale forhandlinger. De som har lønnstrinn 30 og høyere får en økning på 3,7 % før lokale forhandlinger. Lønnsøkningen har virkningsdato fra 1. mai 2024.

Videre blir det partsarbeid på heltidskultur og gjennomgang av avtaleverket frem til neste hovedoppgjør.

Forhandlingssammenslutningene Unio, Akademikerne og YS-K Oslo har også godtatt det samme resultatet. Det er en styrke for arbeidstakersiden at vi har kommet fram til en felles avtale.

– Dette er en seier for oss, uttaler Per Egil Johansen, forhandlingsleder for LO Kommune Oslo. Det er selvfølgelig ikke alle deler av avtalen vi er like fornøyde med, men helheten gjør at vi har kommet til enighet. Det har vært viktig for oss å sikre en solidarisk innretning, og med en lavtlønnsprofil er dette noe vi kan leve med, sier Johansen videre.