Creo har sammen med KAH sikret kjøpekraft for sine medlemmer i lønnsoppgjøret i Oslo kommune.

Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo (KAH), som består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo har blitt enige med Oslo kommune om et lønnsoppgjør som sikrer Creos medlemmer i kommunen minimum kr 16 500 i året, eller et tillegg i årslønn på 3,45 % fra lønnstrinn 32 og oppover. KAHs medlemmer unngår dermed konflikt.

Meklingsresultatet ble klart etter mekling litt mer enn 14 timer på overtid.

– Vi har kommet fram til et meklingsresultat som begge parter kunne godta. Vi i KAH hadde noen tydelige mål, og vi har fått et resultat i tråd med LOs tariffpolitikk, sier Einar Bergem, Creos forhandler i KAH.

KAH krevde at kjøpekraften skulle opprettholdes for medlemmene og at den manglende lønnsutviklingen fra fjorårets oppgjør skulle tas igjen.

I årets forhandlinger krevde dessuten LO at oppgjøret i kommunesektoren skulle sikre likelønn og ha en god sosial profil.

– I et oppgjør må man alltid gi og ta, og det er mange hensyn som må veies opp mot hverandre. Vi i Creo er tilfreds med en løsning som forhindret streik i denne svært krevende situasjonen som kommunesektoren står i, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

Oppgjøret har en ramme på 2,83 %, og det ble ikke avsatt en pott til lokale forhandlinger.

 

Riksmeklerens møtebok finner du her