Creo vil anbefale våre medlemmer å stemme ja til resultatet.

Det er enighet i forhandlingene om avtalene i Virke HUK-oppgjøret som har tilknytning til kommunesektoren og Spekter helse. Virksomheter med tilknytning til statlig sektor er utsatt i påvente av den pågående konflikten i Staten.

Avtalene det gjelder er overenskomsten for barnehager, helse og sosiale tjenester og utdanning. Dette er avtaler som har lønnsstruktur lignende kommunal sektor. Resultatet er langt på vei likelydende med resultatet for kommunalt ansatte.

I tillegg er det enighet om overenskomst for spesialisthelsetjeneste, med lønnsstruktur som i Spekter helse.

Gjennomslag for viktige punkter

HUK-området i Virke består av syv tariffavtaler (overenskomster) innen helse, utdanning og kultur, som vanligvis forhandles samtidig. I år ble altså den statlige delen utsatt.

– Lønnsoppgjørene i disse avtalene er i tråd med resultatene i de korresponderende oppgjørene i kommunal sektor og Spekter helse. I tillegg til at vi er fornøyd med et godt lønnsoppgjør, har vi også fått gjennomslag for viktige punkter om tjenestereiser som er særlig viktig for våre medlemmer i folkehøgskolene. Creo vil anbefale våre medlemmer å stemme ja til resultatet sier Hans Ole Rian, Forbundsleder i Creo.

Forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

Creo forhandlet i sammenslutning med LO-forbundene Fagforbundet, FO, NTL og Skolenes Landsforbund. Avtalene fordeler seg etter hvilket avtaleområde de er like når det kommer til lønn og arbeidsvilkår.

Partene har nå blitt enige overenskomster med en lønnsstruktur lik kommunal sektor (KS): 

  • Landsoverenskomst for barnehager (Virke 014)
  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester (Virke 003)
  • Landsoverenskomst for utdanning (Virke 060)

Og avtalen med lønnsstruktur lik Spekter helse:

  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (Virke 004)

Du finner mer informasjon om resultatet, samt protokoll fra forhandlingene under de forskjellige tariffsidene. Lønnstabeller og tariffplakater oppdateres når disse er klare.

 

Ettersom tariffoppgjøret i Staten ikke er klart, vil disse avtalene forhandles om til høsten:

  • Landsoverenskomst for høyskoler (Virke 040)
  • Landsoverenskomst for virksomheter (Virke 050, §26 med lønnsstruktur lik staten og §27 med lønnsstruktur lik kommunen)
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner (Virke 029)

 

Se protokoll for mer informasjon