Hovedavtalen er de tillitsvalgtes viktigste verktøy, og jeg er glad for at vi i dag kom i mål med ny hovedavtale i kommunal sektor, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

I går ettermiddag ble partene i kommunesektoren enige om en ny, revidert hovedavtale for kommunesektoren. Avtalen innebærer en styrking av formålsparagrafen som omhandler blant annet klima og helsefremmende arbeid.

– I tillegg til avtalebestemmelser i selve avtalen inneholder protokollen gode formuleringer om tillitsvalgtsordningen og permisjonsbestemmelser, sier Rian. Vi har også fremforhandlet at arbeidstakere i lovlig arbeidskamp (streik) ikke skal meldes ut av AFP og tjenestepensjonsordningen. Dette er viktig for de av våre medlemmer som blir tatt ut i streik, om streiken blir langvarig, slik som streiken i kulturskolene i 2014.

 

Nedenfor følger uttalelse fra LO-kommune:

Enighet om ny hovedavtale i kommunesektoren

Partene i kommunesektoren ble enige om en ny, revidert hovedavtale sent på ettermiddagen fredag 6.12. Nytt er bestemmelser om helsefremmende arbeidsmiljø og bærekraftig utvikling.

– Vi er glade og lettet over at vi greide å bli enige om ny avtale. Det er vanligvis små endringer i hovedavtalen, men denne gangen fikk vi til viktige nye formuleringer. Partene er nå enige om at klima og miljøtiltak som fremmer FNs bærekraftsmål skal inngå som en del av partsarbeidet etter hovedavtalen. Jeg tror det blir viktig i årene som kommer, sier lederen for LO-kommune, Mette Nord.

Hovedavtalen beskriver tillitsvalgtes rettigheter og plikter og er helt grunnleggende i fagforeningsarbeidet. Nord forteller at det var lange forhandlinger om pensjonsordninger i KS bedrift.

– Vi ser ingen grunn til å åpne for nye pensjonsordninger. Vi har allerede avtalt ny offentlig tjenestepensjon og har i tillegg mulighet for å avtale den såkalte hybridpensjonen. Dette er en ordning som likner offentlig tjenestepensjon.

– Samfunnsutviklingen fører til at mange må jobbe lenger. Hvis det skal bli noe av, så må vi legge til rette for at arbeidslivet gjør det mulig å stå lenge i jobb. Derfor var det viktig å få inn nye bestemmelser om et inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø. Det fikk vi, sier Mette Nord.

 

Les protokollen fra forhandlingene her.