De nye reglene vil omfatte Creos medlemmer som er ansatt i stilling med særalder.

Det er oppnådd enighet med Staten i forhandlingene om nye pensjonsregler for arbeidstakere med særaldersgrenser i offentlig sektor.

Som følge av avtalen om ny offentlig tjenestepensjon som ble inngått med Regjeringen Solberg i mars 2018, ble det avtalt at man på et senere tidspunkt skulle komme tilbake til særalderspensjon.

De nye reglene vil omfatte Creos medlemmer som er ansatt i stilling med særalder og i denne sammenhengen gjelder dette primært musikere ansatte i Forsvarets Musikk. Ansatte med særalderspensjon etter Operapensjonsloven er ikke omfattet av disse regelendringene.

Les mer om resultatet i pressemeldingen på LO Stats sider.

Les avtalen her