KS og Creo er enige om revisjon av ASA 4401 – Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner for perioden 01.08.2023 – 31.07.2025.

Per 01.08.2023 gjelder følgende honorarsatser:

  • Honorar for formidlingsdager, kr. 5 620,-, jf. pkt. 4 i rammeavtalen.
  • Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon avtalt med oppdragsgiver, kr. 782,-, jf. pkt. 6 i rammeavtalen.

 

Per 01.08.2024 reguleres nevnte satser med frontfagsanslaget for 2024.

Signert protokoll