Klokka 20 torsdag 6. september ble det undertegnet enighetsprotokoll for forhandlingene i Virke-HUK-området.

MFO er part i alle avtaler i dette området. Dette er:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten
  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
  • Landsoverenskomst for virksomheter

Det har vært forhandlet i to dager. Forhandlingene har vært spesielt utfordrende på området som handler om Museer og andre kulturinstitusjoner forteller nestleder Anders Hovind. Partene har likevel vært konstruktive og opptatt av å komme fram til en løsning. Oppgjøret innebærer at våre medlemmer i dette tariffområdet får en lønnsutvikling på linje med offentlig sektor forøvrig. For de fire første avtaleområdene gis det generelle lønnstillegg, mens oppgjøret for de siste tre områdene innebærer både generelle lønnstillegg og midler avsatt til lokale lønnsforhandlinger. MFO vil anbefale sine medlemmer i tariffområdet å stemme ja til resultatet i uravstemningen.

Du kan lese protokollen her.