Creos frilanssatser inneholder tariffregulerte (T) og anbefalte (A) minstesatser innenfor en rekke områder.

En erfaren næringsdrivende vet som regel hva som skal være vedkommendes honorar, vel å merke så snart jobbens art og omfang er avklart. Som fersk næringsdrivende kan det derimot være greit å støtte seg på noen objektive vurderinger for å finne en fornuftig pris for tjenestene man tilbyr.

Creos Frilanssatser er som regel et greit utgangspunkt. Her finner du anbefalte minstesatser for næringsdrivende, basert på de summene man har krav på hvis man utfører tilsvarende type arbeid i egenskap av lønnsmottaker. Du finner også timesatser for lønnsmottakere innefor ulike områder.

Konserter skal utgjøre et dagsverk

Creos anbefalte minstesats for konserter skal i utgangspunktet utgjøre betaling for et dagsverk. Denne satsen reguleres årlig. Hvis du får tilbud om et oppdrag som i tidsforbruk åpenbart ikke tilsvarer et dagsverk, bør du likevel bruke den samme satsen og heller tilby en skjønnsmessig rabatt. På den annen side forutsettes det at det betales mer enn konsertsatsen hvis oppdragets varighet overstiger 7,5 timer.

Beregning av påslag

Som næringsdrivende er det viktig å huske at man i utgangspunktet savner en del av de rettighetene som lønnsmottakere har, for eksempel retten til feriepenger. Man skal også betale en høyere trygdeavgift enn man gjør som lønnsmottaker. Dessuten sparer oppdragsgiver en pen sum ved å slippe å betale arbeidsgiveravgift. Innbetaling av premie for yrkesskadetrygd og andre yrkesrelaterte forsikringer er den næringsdrivendes eget ansvar. Og dessuten må man bruke tid og penger på å administrere virksomheten sin, altså fakturere, føre regnskap og lignende.

Creo har regnet ut at summen av alt dette tilsier at man som næringsdrivende bør beregne seg et påslag på minst 36,8 prosent i tillegg til beløpet man ville fått som lønnsmottaker. Dette påslaget skal ikke spesifiseres i fakturaen, men bakes inn i totalbeløpet.

 

Gå til Creos frilanssatser