Høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratet

Kunnskapsdepartementet satte i 2021 ned et utvalg som skulle vurdere og foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, kulturskole, opplæring særskilt organisert for voksne, og i fag- og yrkesopplæringen i både skole og bedrift.

Målet for modellene skal være å bidra til utvikling av god kompetanse hos ansatte i alle barnehager og skoler for å fremme læring og danning hos barn og elever.

Utredningen ble levert i september i fjor, og har nå vært ute på høring.

Creo mener utredningen gjennomgående er god, men at det mangler en del på konsekvenser og kunnskap på både kulturskolen og på de praktiske og estetiske fagene.

Les Creos høringsuttalelse