– Et viktig skritt på veien mot økt bevissthet rundt helsekonsekvenser ved uforsvarlig bruk av scenerøyk.

Væskene som brukes i scenerøyk er ulike kjemikalier som kan være helseskadelige. Ansvaret for bruken ligger hos arbeidsgiver eller arrangør, avhengig av type arrangement. Det er arbeidsgiver eller oppdragsgiver som har hovedansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Creo har de siste årene blitt kontaktet av en rekke medlemmer som har opplevd helse- og prestasjonsutfordringer ved bruk av scenerøyk. Samtidig bruker også flere av Creos medlemmer scenerøyk som et kunstnerisk verktøy i scenografi og lysdesign.

Creo tok derfor initiativ til dialog med Arbeidstilsynet om problemstillingen, noe som har resultert i et samarbeid mellom partene i arbeidslivet, og en ny veileder for bruk av scenerøyk.

Veiledningen er ifølge Arbeidstilsynet, et resultat av:

  • Bekymringsmeldinger fra verneombud, tillitsvalgte og ansatte fra virksomheter som bruker røykeffekter innen kulturbransjen.
  • Oppslag i medier om problemstillingen.
  • Rapportering om helseplager i forbindelse med bruk av scenerøyk.
  • Erfaringer fra tilsyn i kulturbransjen.
  • Rapporterte tilfeller av arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynets nasjonale register.

Last ned veileder: Scenerøyk ved kulturarrangement

Økt bevissthet rundt helsekonsekvensene

– Denne veilederen løser ikke alt, men er et viktig skritt på veien mot økt bevissthet rundt helsekonsekvenser ved uforsvarlig bruk av scenerøyk, sier Christine Thomassen, nestleder i Creo.

Creo er spesielt glad for det veilederen sier om grenseverdier.

– Arbeidstilsynet legger til grunn at dagen grenseverdier er usikre, spesielt for de som opplever eksponering daglig/ukentlig over lang tid. De anbefaler derfor at eksponeringen holdes så lav som mulig. Dette er viktig, påpeker Thomassen.

Fokus på kulturlivets yrkeshelse

– Creo arbeider aktivt med temaet scenekunstmedisin og har stort fokus på våre medlemmers yrkeshelse. Alle Creos medlemmer skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det gjelder både de på og rundt scenen. Jeg er derfor svært glad for at Arbeidstilsynet har tatt saken på alvor, og bidratt til at veilederen har kommet på plass, sier Thomassen.

Nestleder i Creo, Christine Thomassen.

– Vi vet at enkelte av våre medlemmer har blitt alvorlig syke av scenerøyk. For disse vil nok ikke dette tiltaket oppleves som tilstrekkelig, men dette er en prosess, og veilederen vil være svært viktig i de delene av kultursektoren man overhodet ikke har hatt fokus på konsekvenser ved bruk av scenerøyk.

– Det er fortsatt Creos håp at man med ny teknologi kan utvikle produkter som er helt ufarlige for helsen, og samtidig ivaretar behovet for gode, kunstneriske verktøy. Hvis noen kjenner miljøer eller enkeltpersoner som kunne synes dette var et spennende prosjekt, så tips dem gjerne!

Arrangører må setter seg inn i veiledningen

Creo forutsetter at alle arrangører som vurderer å bruke scenerøyk setter seg godt inn i veiledningen.

– Dette er svært viktig for å ivareta kunstnerne og kulturarbeidernes yrkeshelse, men også for å sikre at kunstnerne har forutsetninger for optimal prestasjon. Det er i alles interesse, avslutter Thomassen.

Last ned veileder: Scenerøyk ved kulturarrangement