Frilansere vil komme like godt eller bedre ut med en hybridpensjon som med dagens midlertidige ordning.

I et innlegg i Minerva skriver regissør, og tidligere leder av Norsk Sceneinstruktørforening Johan Osuldsen at «LO ignorerer frilanserne». Innlegget vitner om betydelige kunnskapshull som dessverre skaper ytterligere usikkerhet blant våre frilansere. Det er derfor viktig for oss å svare ut dette innlegget med fakta om frilansere og hybridpensjon.

Creos krav om å sikre frilansere står like sterkt i dag

Frilanserne (midlertidig ansatte) var ikke godt ivaretatt i de gamle ytelsesordningene. Det var i 2016 derfor avgjørende for Creo og LO å sikre at disse ble sikret i en ny ordning. Dette var et av våre krav til arbeidsgiverne, og det var vi som sikret at dette kom på plass i den midlertidige ordningen. Selvfølgelig står dette kravet like sterkt i dag. At «LO ofrer frilanserne» kunne ikke være lengre fra sannheten.

Det er ikke bare en innskuddsordning som kan ivareta frilansere, det er like fullt mulig i en hybridordning. Hadde ikke det vært tilfellet ville Creo aldri gått for denne løsningen. Innlegget i Minerva viser til at Creo har 9000 frilansmedlemmer. Tallet stemmer ikke, men det er riktig at vi har mange. Det faller derfor på sin egen urimelighet å påstå at vi skulle kastet disse medlemmene under bussen. Creo arbeider utrettelig for frilansere og oppdragstakere, ikke minst gjennom pandemien. Påstanden om at Creo, som en av frilansernes beste støttespillere og tydeligste talerør, plutselig skulle la være å bry seg om disse gruppene er ganske alvorlig.

Kravet om 12 måneders opptjening er avklart

Når det kommer til frilansere med korte oppdrag, uansett om det er i orkester, opera eller teater, og kravet om 12 måneders opptjening, er dette avklart. Vi i LO baserer oss hverken på teoretiske lovendringer, villige forsikringsselskaper eller andre vilkårlige premisser. Når Finanstilsynet, som det tyngste miljøet i landet i denne typen saker, konkluderer med at vi står fritt til å avtale opptjening for mindre enn 12 måneder, mener vi at det er avklart, og mer enn tilstrekkelig for at vi kan inngå en avtale som ivaretar de med kortere ansettelser. Les brevet fra Finanstilsynet vedrørende spørsmål om tjenestetid

Dette er i tråd med ordningen som er avtalt i Trondheim symfoniorkester (TSO) og slik leverandørene praktiserer dette i barnehagesektoren, der det også er inngått hybridpensjonsavtaler med opptjening fra første krone og time. PWC har også nylig vurdert ordningen, og har ikke noe å utsette på hva som er avtalt. Det samme har Sparebank 1 som leverer hybridordningen i TSO.

Hvorfor Spekter tilsynelatende ikke aksepterer dette må nesten de svare på.

Frilansere vil komme like godt ut eller bedre

Til alle dere frilansere som har blitt ytterligere forvirret etter innlegget i Minerva: Alle vilkårene for frilansere og midlertidig ansatte i den midlertidige innskuddspensjonen kan videreføres i hybridordningen. Frilansere vil komme like godt ut eller bedre med en hybridpensjon som med dagens midlertidige ordning. Særlig vil kvinnelige frilansere komme bedre ut fordi beløpet som spares til pensjon er omtrent 1 %- poeng høyere enn i innskuddsordningen. Da vet dere det.

Creo har alltid kjempet deres sak. Hvorfor skulle vi ikke gjøre det denne gangen?