I juli måned vil Creos hovedkontor ha redusert bemanning.

Vi ber om at henvendelser i størst mulig grad sendes på e-post til post@creokultur.no, da vi i sommer vil ha begrenset kapasitet på telefon. Alle saker vil bli behandlet fortløpende, men vi blir av kapasitetsmessige grunner nødt til å prioritere streik og saker hvor eventuelle frister utløper.

 

Prioriterte saker vil være:

  • tvist om oppsigelse, avskjed, brudd på lovens regler om fortrinnsrett eller om det har foreligget ulovlig midlertidig ansettelse, innleie, eller suspensjon. Søksmålsfristen i slike saker er åtte uker.
  • tvist som skal behandles av tvisteløsningsnemda . Fristen for å bringe saken inn for Tvisteløsningsnemnda fire uker etter at arbeidsgivers avslag har kommet frem til arbeidstaker.
  • bestilling av reiseforsikring og instrumentforsikring.

 

Alle innkomne saker vil som skrevet selvfølgelig bli behandlet, men ved ikke-prioriterte saker må det påregnes noe lengre behandlingstid i sommer.

Vi ber om forståelse for dette og ønsker samtidig alle medlemmer en god sommer.