Landslinje i folkedans på Vinstra videregående skole

Creo er kjent med at det arbeides med opprettelse av landslinje i folkedans, og vil gjerne støtte opp om denne prosessen.

Norge er heldige som har en levende immateriell kulturarv i folkedansen, som vi kan verne og holde levende gjennom bruk. Folkedansmiljøet er et økosystem som er sterkt avhengig av aktivitet og engasjement helt fra grasrota til de profesjonelle. Dette er en prosess som må arbeides med kontinuerlig, slik at vi kan holde folkedanstradisjonen levende i framtida.

Å opprette folkedansline på Vinstra videregående skole vil gi den kommende generasjonen god opplæring i folkedanstradisjoner, i tillegg til å skape flere arbeidsplasser innen folkedans. En slik prioritering vil skape en vital og bærekraftig utvikling i folkedansfeltet.

Creo mener at opprettelse av landslinje i folkedans er et tydelig steg i riktig retning for å styrke den verdifulle folkedansen.