De viktigste endringene er:

Toleransebeløpet i den kommunale AFP- ordningen er doblet fra og med neste år. Dette medfører at beløpet AFP- pensjonister kan tjene uten avkorting i pensjon, er økt til kr. 30 000.

Det skal også betales pensjonspremie i inntil tre år for arbeidstakere som har ulønnet permisjon og mottar pelepenger.

Ny revidert og videreført SGS 2020 Pensjonsordninger gjelder fra 1.1.2022 til 31.12.2023

 

Protokoll