I kontakt med NAV, er det viktig å merke seg at folketrygdloven skiller mellom begrepene «frilanser» og «selvstendig næringsdrivende».

På grunn av koronaviruset får flere av våre medlemmer behov for å få veiledning og rådgivning fra NAV. Dette kan være fordi man har opplevd avlysninger, har blitt permittert, har spørsmål rundt omsorgspermisjon eller lignende.

En ting som er viktig å vite i kontakt med NAV er at man i folketrygdloven skiller mellom begrepene «frilanser» og «selvstendig næringsdrivende».

I kulturbransjen brukes disse begrepene litt om hverandre, men i kontakt med NAV er det viktig at man bruker riktig begrep, da det kan utgjøre forskjell på hvilke rettigheter du har. Det betyr i all realitet at hvis du ringer til NAV og spør om hva som er dine rettigheter som frilanser, når du egentlig (i folketrygdrettslig forstand) er selvstendig næringsdrivende, så er sjansen for at du får feil svar fra NAV stor. Forskjellen er altså..

Frilanser

En frilanser etter folketrygdloven er «enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende». Det betyr med andre ord at så lenge du får utbetalt honoraret som lønn (oppdragsgiver trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift), men ikke er ansatt, så er du å regne som frilanser etter folketrygdloven.

 

Selvstendig næringsdrivende

En selvstendig næringsdrivende er «enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt» etter folketrygdloven.

 

Tommelfingerregelen er som følger:

Fakturerer du oppdragsgiver for honoraret er du selvstendig næringsdrivende, får du honoraret utbetalt som lønn, men du ikke er ansatt, er du frilanser.

De rettslige forskjellene på begrepene kan være avgjørende for hvilke rettigheter du har etter folketrygdloven, og derfor også for hva slags svar du får når du er i kontakt med NAV. En frilanser har for eksempel krav på dagpenger, mens en selvstendig næringsdrivende har ikke det.  Derfor har Stortinget vedtatt  å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende i forbindelse med Korona-krisen.

 

NB: Vær oppmerksom på at man kan være en kombinasjon av arbeidstaker, frilanser og selvstendig næringsdrivende.

Fakturerer du oppdragsgiver for honoraret er du selvstendig næringsdrivende, får du honoraret utbetalt som lønn, men du ikke er ansatt, er du frilanser.