Regjeringen kom i dag med forslag til kompenserende tiltak for kulturlivet og kulturbransjen. Her er Creos innspill til regjeringens tiltakspakke:

300 millioner er langt fra nok til at kulturbransjens næringer kan overleve. For oss i Creo er det nå viktig at det kommer en solid kompensasjonsordning for leverandørene til kulturbransjen, lyd/lys og sceneteknikk, og at konsertarrangørene får på plass en god ordning.

Minst det tredoble behøves for at vi ikke skal måtte se bedrifter innenfor kulturnæringene går konkurs, og at vi får et uopprettelig tap av arbeidsplasser.

Kultur er også næring, og det må regjeringen ta på alvor, spesielt når vi vet at dette er en næring som må ta høy risiko, og som har små marginer. Mange titusener sysselsettes av kulturen, og det over hele landet. Det er viktig å ta innover seg at dette er menneskene som leverer innhold og mening i folks liv. Det er derfor  viktig at våre institusjoner blir satt i stand til å levere gode kulturopplevelser når krisen er over, og at de får rammevilkår som gjør dem i stand til å holde virksomheten gående. For eksempel behøver musikere å øve flere timer daglig for å holde nivået ved like, og mange kan bruke tiden nå til å øve inn nye produksjoner og utvikle eget kunstnerisk nivå.

Kultur er også næring, og det må regjeringen ta på alvor.

Creo er overrasket over at regjeringen velger å holde Stortinget utenfor, og kun søker et samarbeid med FrP, i en situasjon der det er viktig å finne gode løsninger, forankret hos så mange av våre folkevalgte som mulig. I denne krisen må vi stå sammen. Da bør regjeringen og de andre av våre folkevalgte gå foran som gode forbilder.

Mange i kulturbransjen forsøker etter beste evne å holde hjulene i gang, også under den pågående krisen. Det er viktig at disse får rammevilkår som gjør det mulig for dem å levere kulturopplevelser, til avkobling og påkobling.

Kampen mot korona blir lang. Og selv om helse og økonomi er viktigst, er også kulturen viktig. Krisen rammer kontakten mellom oss mennesker, da må vi komme hverandre nærmere på andre måter. Kunstnere og kulturarbeidere finner nå nye veier ut til oss alle. Det behøver både samfunnet, og hver enkelt av oss.

Nå må alle jobbe sammen og oppfordre til solidaritet, samhørighet og samhold. Der skal kulturlivet bidra med det vi kan, både under denne krisen og i tiden fremover. Det er vårt viktigste samfunnsoppdrag. Men da må tiltakspakkene som kommer fra regjeringen eller Stortinget sette oss i stand til å levere på dette oppdraget.