LO Stat, Fagforbundet, NTL og Creo har i dag møtt Spekter for å starte jobben med å etablere en permanent pensjonsordning.

25. oktober 2021 avsluttet vi en åtte uker lang streik fordi arbeidsgiverne gikk med på å innføre livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursektoren.

«Med virkning fra 1. april 2022 innføres en tjenestepensjon med livsvarig utbetaling og lik årlig utbetaling til kvinner og menn (livsvarig og kjønnsnøytral).» 

– Vi har ikke kommet til enighet. Spekter står fast på innskudd. Tilbudet fra Spekter er mangelfullt, og gjør det ikke mulig for oss å regne ut hva den enkelte vil få i pensjon, Lise Olsen. Nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Nå blir pensjon i kultursektoren en del av vårens tariffoppgjør.

– Vi forventer at Spekter i tiden framover oppfyller protokollen fra meklingen, sier Lise Olsen.