Styret i LO Stat vedtok mandag å be om at årets tariffoppgjør i staten skal behandles i frivillig nemnd. Staten har sagt ja til henstillingen, og Rikslønnsnemnda har fått ansvaret for å gjennomføre prosessen.

– Uravstemningen endte med at medlemmene sa nei til resultatet, noe vi tar på stort alvor. Likevel må vi også vurdere muligheten for hva vi vil oppnå ved en streik satt opp mot det vi kan oppnå i en frivillig nemnd. Vårt styre mener det sistnevnte bør prøves, sier leder i LO Stat, Egil André Aas.

Begrepene frivillig lønnsnemnd og voldgift brukes om hverandre og innebærer en nemndbehandling bindende for partene i interessetvister hvor partene ikke har kommet til enighet gjennom forhandlinger/mekling.

Meklingen i staten endte med enighet den 24. mai, etter at forhandlingsutvalget sa ja til statens tilbud. NTL, det største forbundet i staten, anbefalte sine medlemmer å stemme nei fordi de mente totalen ble for dårlig.

Egil André Aas, leder i LO Stat.

 

Uravstemningen blant de LO-organiserte i staten som ble klart rett før helga, endte med at medlemmene vendte tommelen ned for forhandlingsresultatet. I utgangspunktet ville et slikt resultat innebære streik i staten fra den 21. Juni.

Styret i LO Stat behandlet saken mandag, og besluttet at de ønsker en behandling i frivillig  lønnsnemnd. Styret vurderer det slik at sjansen til oppnå positive endringer i det fremforhandlede resultatet ved å streike i ikke er store.

Staten har stått hardt på retningen tilbake til fire likelydende avtaler. LO Stats styre har vurdert det slik at vi ved en streik vil ende ut i tvungen lønnsnemd uten positive endringer i hovedtariffavtalen.

Tidspunktet for nemndbehandlingen vil bli klart senere.

Visuell skillelinje

Uravstemningsresultatet:

  • Antall stemmeberettigede 41 513
  • Antall avgitte stemmer 28 329 (68,2%)
  • Antall ja-stemmer 6 398 (22,6%)
  • Antall nei-stemmer 21 608 (76,3%)
  • Nei-stemmer i prosent av antall stemmeberettigede 52%
  • Antall forkastet/blanke 430