Mellom 50 og 60 teknikere deltok på MFOs (Creos) åpne møte om «teknikeres arbeidsmiljø» på Skatten i går.

Programmet startet med foredrag fra Statens arbeidsmiljøinstitutt om helsefare ved skift- og nattarbeid og lange arbeidsdager. Rammen rundt møtet var dermed satt.

Dette er ikke så lystig lesing. Mange teknikere har i dag en arbeidshverdag som gir betydelig risiko for helseskader, sa neste innleder Stig Gunnar Ringen, leder av MFOs teknikerutvalg.

– Bransjen trenger et felles løft for å bedre arbeidssituasjonen og vilkårene for teknikere. Her må de store utleiefirmaene og arrangørene lede vei sammen med oss i MFO/Creo.

Mange teknikere har i dag en arbeidshverdag som gir betydelig risiko for helseskader

Utfordringen gikk blant annet til Truls Berger (Bright) og Geir Johansen (Bransjeforeningen for scenetekniske produksjoner), som deltok i paneldebatten med Hans Ole Rian (forbundsleder i MFO) og Thomas Denstad (Teknikerutvalget i MFO). Mange hadde kanskje ventet seg harde fronter i spørsmålet om tariffavtaler og fagorganisering men tonen var gemyttlig og konstruktiv. Både Bright og BFSP var positive til å sette seg rundt et bord med MFO for å finne gode løsninger for bransjen.

– Vi i gang! konkluderte en optimistisk nestleder i MFO, Christine Thomassen, som lovte at MFO skal følge opp den gode dialogen som er etablert med utleiebransjen.

Les mer om hva et medlemskap i MFO/Creo kan tilby deg som tekniker