– Den ideelle kandidaten for å overta ledervervet.

Creos forbundsstyre har utnevnt Geir Grønnestad som ny nestleder i Creo – forbundet for kunst og kultur.

Valget av ny nestleder kommer som en direkte følge av Christine Thomassens beslutning om fratre sitt verv for å ta steget tilbake til kunsten som den nye lederen av Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett.

Engasjement for fagforening

Geir Grønnestad er utdannet klassisk gitarist og pedagog fra Norges musikkhøgskole. Han har lang erfaring som lærer fra videregående skole og kulturskole, og har hele tiden hatt et stort engasjement for fagforeningsarbeid.

For tiden jobber han i Holmestrand kommune som kulturkonsulent. Med erfaring som plasstillitsvalgt, frikjøpt hovedtillitsvalgt i Viken fylkeskommune, leder for regionlaget Creo Vestfold og Telemark, rådsmedlem for LO – regionråd Vestfold og Telemark og styremedlem i forbundsstyret, gleder han seg til å nå gå inn i vervet som nestleder for Creo.

– Jeg er ydmyk over tilliten jeg har fått, og svært motivert for å ta fatt på arbeidsoppgavene som venter, sier Grønnestad.

Trygg på at vi har funnet den rette

Forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian, er svært optimistisk med tanke på forbundsstyrets valg.

– Geirs erfaring fra kunst- og kulturfeltet sammen med hans dedikasjon til fagforeningsarbeid, gjør ham til den ideelle kandidaten for å overta ledervervet. Christines engasjement og dedikasjon har vært uvurderlig for Creo, men jeg er trygg på at vi har funnet den rette personen til å bygge videre på det solide fundamentet hun har lagt.

Cathrine Nyheim er også nestleder i Creo, og ser frem til å jobbe side om side med Geir.

– Jeg er veldig glad for å få Geir som nestlederkollega. Han er kunnskapsrik, klok, empatisk og har en lun humor som jeg setter stor pris på. Vi har samarbeidet godt i forbundsstyret, og jeg er overbevist om at vi vil fortsette å samarbeide godt som nestledere.

Vil sikre en smidig overgangsperiode

Geir Grønnestad vil tiltre vervet som nestleder i løpet av de kommende månedene. For å sikre en smidig overgang, har Creos forbundsstyre delegert myndighet til forbundets arbeidsutvalg for å fastsette tidspunktet for det formelle nestlederskiftet. Dette vil skje når alle nødvendige praktikaliteter er på plass, og en hensiktsmessig overlapp med Christine Thomassen er sikret.