Etter snart to år med nedstengninger kan konsertsaler og andre kulturarenaer fylles med et forventningsfullt og kultursultent publikum!

Både antallsbegrensning og krav om inndeling i kohorter på innendørs og utendørs arrangementer fjernes. På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde 1 meter avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

Endelig svarer regjeringen på kulturbransjens klare krav om å bli behandlet som andre næringer. Etter snart to år med nedstengninger kan konsertsaler og andre kulturarenaer fylles med et forventningsfullt og kultursultent publikum. Vi er ikke helt i mål med de arrangementene der publikum ikke har sitt eget sete, men selv der kom det store lettelser i dag, og sannsynligheten er stor for at flere vil følge innen et par uker. På arrangementer med publikum uten faste tilviste plasser skal arrangøren sikre forsvarlig drift, og at grupper med familie eller andre nærkontakter skal holde én meter avstand til andre.

Bra er det også at kulturministeren er tydelig på at kompensasjonsordningene videreføres  i en overgangsperiode. Som alle vet så er det ikke bare å selge ut en hel teatersal over natten, eller booke en hel turné i løpet av et par dager. Vi er derfor svært glade for at vår kulturminister melder at kulturbransjene skal ivaretas også i månedene fremover.

Regjeringen ønsker å sikre større forutsigbarhet for sektorene som rammes av koronatiltakene. Det arbeides derfor med et overordnet rammeverk med pakker med smitteverntiltak som kan brukes hvis det blir behov for det. Det er noe vi i kulturlivet har etterlyst, og vi er svært tilfredse med at denne regjeringen nå starter et arbeid som egentlig skulle startet under den forrige regjeringen. Dette ønsker vi i kulturlivet selvfølgelig  å bidra inn i, og vi forventer å bli lyttet til også i dette arbeidet.