Norsk samfunnsliv, og dermed også norsk kulturliv, står nå overfor vår største utfordring i moderne tid. Mange – ja kanskje alle – av våre medlemmer er rammet av krisen. Det berører både forbundsleder og alle de andre på kontoret hos Creo sterkt. Forbundsleder, Hans Ole Rian, ønsket derfor å si noen ord, før vi går inn i påsken.

Vi gjør vårt ytterste for å ta godt vare på medlemmene våre gjennom denne vanskelige tiden. Ta også vare på dere selv og deres nærmeste!

God påske fra alle oss i Creo 💛