Enighet mellom LO Kommune Oslos forhandlingsutvalg og Oslo kommune.

Etter mekling 25 timer på overtid ble det enighet mellom LO Kommune Oslos forhandlingsutvalg, som Creo er en del av, og Oslo kommune i tariffoppgjøret. Oppgjøret gir reallønnsvekst for LO-medlemmene i Oslo kommune. I tillegg klarte forhandlerne å unngå lokale forhandlinger i årets oppgjør, noe som er en svært viktig seier for oss.

Partene er enige om å godta et meklingsresultat som gir alle ansatte minst 18 800 kroner i kronetillegg. De som har lønnstrinn 34 og høyere får lønnstillegget i form av en økning på 3,71 prosent med virkningsdato fra 1. mai 2022. Dermed unngår 18 388 LO-medlemmer i Oslo kommune å havne i konflikt. 

Reallønnsvekst for hele laget

Vi har oppnådd et godt resultat for våre medlemmer, som sikrer reallønnsvekst for hele laget. Både kommunen og andre forhandlingssammenslutninger ønsket lokale forhandlinger. Det klarte vi å unngå, og dermed ble kronetillegget på lønnstabellen mye høyere. Sentrale oppgjør gir en mer solidarisk profil.

Vi har hatt mange seire de siste årene. Vi har blant annet klart å få pensjon som en del av tariffavtalen, og det har vært en god sosial profil i de siste oppgjørene.

Vi har sikret reallønnsvekst, og vi har unngått en streik som ville rammet Oslos befolkning. Ramma for lønnsoppgjøret ble på 3,84 prosent, som er på linje med offentlig sektor for øvrig og frontfaget.  I tillegg har vi fått gjennomslag for å unngå lokale forhandlinger, økt helgetillegg, partsarbeid om arbeidstøy og ikke minst en tilslutningsavtale til Utdanningsforbundets særavtale for lærere i Utdanningsetaten, slik at Creo kan være med å forhandle om arbeidstidsbestemmelsene i skoleverket.

Økt helgetillegg

Meklingen resulterte også i at de som jobber på lørdag og søndager får mer å rutte med framover. LO Kommune Oslo fikk nemlig gjennomslag for sitt krav om at helgearbeid må kompenseres bedre.

Den laveste satsen har ligget på 50 kroner i årevis, og det er derfor på høy tid at denne justeres. Tilleggene øker med 5 kr per time uansett om du jobber ordinært helgearbeid (til 55 kr per time), om du jobber 19 eller flere helger i året (til 105 kr per time), eller om du jobber 345 eller flere helgetimer i løpet av året (til 125 kr per time).

Riksmeklerens møtebok

 

Arbeidstakersammenslutningen LO Kommune Oslo representerer over 18 388 ansatte i Oslo kommune organisert i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo.