Spekter og LO forbundene kom i natt til enighet om mellomoppgjøret for sykehusene.

Creo er godt fornøyd med at forhandlingen har gitt god uttelling for lang utdanning og erfaring. Creos har i hovedsak musikkterapeuter innenfor dette området og de avlønnes i stillingsgruppe 5. Medlemmer med 10 års ansiennitet er dermed sikret et tillegg på minstelønnstabellen på 22 000 kr gjeldene fra 1.august.

I forhandlingene med Spekter Helse er Creo en del av LO Stat, og samarbeider med Fagforbundet, EL og IT Forbundet, FO og Norsk Manuellterapeutforening. Ved å forhandle sammen med andre LO-forbund får Creo større kraft bak kravene og uttelling i forhandlingene.

 

Resultatet av forhandlingene er som følger:

 • Det gis et generelt tillegg på 2 % til alle medlemmer med henholdsvis 0, 4, 8 og 10 års ansiennitet i stillingsgruppe 4. Medlemmer i stillingsgruppe 4 med 16 års ansiennitet gis et tillegg på 2,5 %.
 • Det gis et generelt tillegg på 2 % til alle medlemmer med henholdsvis 0, 4, 8 og 10 års ansiennitet i stillingsgruppe 5. Medlemmer i stillingsgruppe 5 med 16 års ansiennitet gis et tillegg på 2,5 %. 
 • Arbeidstakere som er direkteplassert gis et tillegg på 2,5 %.
 • Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg

 

Stillingsgruppe 4 – Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning:

 • 0 års lønnsansiennitet kr. 423 000,- pr. år (økning på 9000).
 • 4 års lønnsansiennitet kr. 439 000,- pr. år (økning på 10 000).
 • 8 års lønnsansiennitet kr. 464 000,- pr. år (økning på 10 000).
 • 10 års lønnsansiennitet kr. 517 000,- pr. år (økning på 12 000).

 

Stillingsgruppe 5 – Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning:

 • 0 års lønnsansiennitet kr. 470 000,- pr. år (økning på 10 000).
 • 4 års lønnsansiennitet kr. 496 000,- pr. år (økning på 11 000).
 • 8 års lønnsansiennitet kr. 532 000,- pr. år (økning på 12 000).
 • 10 års lønnsansiennitet kr. 570 000,- pr. år (økning på 22 000).

 

Endringene gjøres med virkning fra 1. august 2021.

Det er satt av en pott på 1,3 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. oktober. Det innebærer at B-delsforhandlingene gjennomføres i september. Creo har en samarbeidsavtale med Fellesorganisasjonen (FO) som vil ivareta Creos medlemmer i sykehussektoren i de lokale forhandlingene.

 

Protokoll område 10

Protokoll område 13