I løpet av en karriere vil de fleste oppleve å komme i en problemstilling hvor man har behov for bistand og rådgivning, sier Espen Andreas Eldøy, advokatfullmektig i Creo.

Creo tilbyr alle sine medlemmer juridisk rådgivning og bistand i jobbrelaterte forhold. Eldøy forteller at Creo bistår innenfor mange rettsområder.

– Det kan handle om alt fra avtalerett, opphavsrett og arbeidsrett. I tillegg til skatterådgiving, og innkreving av honorarer. Det er et viktig tilbud! For eksempel når et medlem har gjort en jobb, men oppdragsgiver ikke betaler beløp, hjelper vi med å innkreve det, sier Eldøy.

Les mer om medlemskap i Creo

Selvstendig næringsdrivende er spesielt utsatt

Espen Andreas Eldøy, advokatfullmektig

Eldøy forteller at de som er selvstendig næringsdrivende ikke har den samme tryggheten i et arbeidsforhold som de som er ansatt. Som frilanser må du inngå mange avtaler med oppdragsgivere i løpet av et år. Til disse tilbyr Creo og Eldøy kontraktshjelp.

– Dette er kanskje det viktigste vi gjør. Om du som medlem har fått et oppdrag, kan vi hjelpe deg med kontrakten og passe på at alt er på plass. Det er lettere å hjelpe i forkant, enn i etterkant.

Eldøy forteller at typiske kontrakter de vurderer er platekontrakter, bookingavtaler og ansettelseskontrakter.

 

Blir med i hele prosessen

Et medlemskap i Creo er en enorm forsikring for mange. Om du skulle havne i vanskeligheter har du alltid trygghet og bistand med Creo.

– Vi kan bistå hele veien, fra kontraktinngåelse, til tvisteløsninger og i ytterste konsekvens, helt til rettsak. Det er en stor ressurs for mange. Ved å bruke våre tjenester minimerer man risiko og sikrer levebrødet sitt som kulturarbeider.

Ønsker du å vite mer om Creo?

Kan få ekstra advokatforsikring

Creo tilbyr gratis bistand til alle yrkesrelaterte spørsmål. For saker som havner utfor arbiedslivet, tilbyr Creos medlemmer en god pris på egen advokatforsikring hos Help som dekker deg som privatperson.

– Likevel, om du skulle havne i vanskeligheter, vil vi alltid prøve å guide til riktig instans som kan hjelpe deg, avslutter Eldøy.

Visuell skillelinje

Om Creo

Med over 9500 medlemmer er Creo Norges største kunstnerorganisasjon. Vi arbeider for å sikre medlemmene våre bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.

Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker kan bli medlem i Creo. Som medlem får du blant annet gratis juridisk rådgivning, advokatbistand, kurs og konferanser, søknads- og kontraktshjelp, ulykkesforsikring, ansvarsforsikring og markedets beste innboforsikring.