La oss bli så mange at ropene høres til Washington

Lørdag 16. desember mobiliseres Hele landet for fred i Gaza. I Oslo møtes vi på Eidsvolls plass kl. 13.00.

Mange i Norge ønsker å vise sin solidaritet med sivile palestinere. Vi ønsker å rope så det høres helt til Washington, der de som har makt til å gripe inn befinner seg.

Vi kan ikke akseptere at folkeretten, som skal beskytte oss alle, settes til side. Vi kan ikke akseptere at barn og sivile drepes i tusentall. Det må finnes en politisk løsning. Vi krever umiddelbar slutt på bombingen og at barn og sivile skånes og får hjelp.

  • Stopp drapene på barn og sivile
  • Forsvar folkeretten
  • Frigi sivile gisler og vilkårlige fengslede

 

Facebookarrangement