Mange av Creos medlemmer er selvstendig næringsdrivende, og er særlig sårbare i møte med konsekvensene av koronasmitten. Alle deler av bransjen står nå overfor en særdeles alvorlig situasjon.

Creo har derfor sendt brev til frivilligheten med ønske om at de fortsetter å betale ut honorar.

En stor takk til alle korforbundene i koralliansen som har oppfordret til dette, blant annet Norges Korforbund: https://www.kor.no/korona

Og til Norges Musikkorps Forbund, som også oppfordrer korpsene til å fortsatt utbetale lønn til dirigentene til tross for avlyste øvelser: https://musikkorps.no/alternative-korpsaktiviteter/