Det er en stor dag for kunstnerne og deres opphavsrettigheter. Etter to års kamp har EU-Parlamentet nettopp stemt igjennom opphavsrettsdirektivet.

Et flertall på 348 mot 274 representanter sa ja til direktivet da det kom opp til en siste avstemning i EU-parlamentet i Strasbourg i dag.

Frem til nå har teknologi-gigantene tjent enorme summer på musikk uten å dele inntekt med rettighetshaverne. Dette på grunn av et smutthull i EU-lovverket.

Kunstnerne har omsider seiret i kampen for et rettferdig internett. Nå skal verdigapet tettes. Opphavere vil få rimelig vederlag fra Facebook, Youtube og Google når de benytter seg av deres åndsverk. 

– Jeg er veldig glad og lettet, og jeg ser frem til implementeringen av direktivet også her i landet, sier forbundsleder i Creo Hans Ole Rian. Dette er en forbedring for musikerne og deres rettigheter som vi har ventet lenge på. Avstemmingen viser at EU-institusjonene ser at det trengs en bærekraftig kulturlov, som ser til at opphavere og andre rettighetshavere kan leve av det de skaper.
Les mer om EUs opphavsrettsdirektiv artikkel 13