LO-stat og YS har vunnet en knusende seier i Rikslønnsnemnda. De to arbeidstakerorganisasjonene fikk fullt gjennomslag, både for hovedkravet om pensjon fra første krone, og for et lønnsnivå på linje med det andre forbund i sykehussektoren har oppnådd for sine medlemmer.

– Dette er veldig bra. Resultatet i nemnda er bedre enn vi hadde våget å tro på forhånd. Ikke minst at vi fikk rettet opp den store uretten det har vært at minst 4 000 ansatte med stillingsprosenter under 20 prosent ikke hadde pensjonsopptjening. Det får de nå. Mange er unge kvinner, og det vil bety mye for dem at de tjener opp pensjon for alt de jobber. For den enkelte betyr dette en bedre alderspensjon, men ikke minst også sikring ved uførhet og dødsfall, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

Endelig kommer lønna
Skoghaug er glad for at medlemmene endelig vil få en ny tariffavtale og få etterbetalt lønnstillegg fra i sommer og fram til i dag. Mange vil huske at sykehusstreiken i vår endte med tvungen lønnsnemnd og behandling i Rikslønnsnemnda. Nemnda avsa sin kjennelse i dag og det betyr at tariffoppgjøret for 2019 for våre medlemmer i sykehusene nå er avsluttet.

Fikk likebehandling
– Vi fikk et oppgjør for våre medlemmer som er på samme nivå som Sykepleierforbundet fikk for sine medlemmer fra 1. august.
– Vi trenger et kompetanseløft for alle våre medlemmer. Derfor krevde vi ytterligere økning av de øverste trinnene i ansiennitetsstigen for fagarbeiderne, sier Skoghaug.

Lik lønn, uansett fagforeningstilknytning
– Spekter tilbød LO-stat og YS lavere lønn enn de avtalte med Sykepleierforbundet. Det gikk ikke rikslønnsnemnda med på. I stedet sikret nemda en lik lønnsutvikling for ansatte i sykehusene uavhengig av hvilket forbund de er organisert i, sier Skoghaug.

Liten, men viktig detalj
– Vi er også veldig fornøyde med at Rikslønnsnemnda sa nei til at arbeidsgiverforeningen Spekter forsøkte å straffe våre medlemmer økonomisk for at de gikk ut i streik ved å flytte på virkningstidspunktet for lønnsoppgjøret. Heller ikke det fikk arbeidsgiversiden gjennomslag for, sier Sissel M. Skoghaug.

Creo i streik
To av Creos medlemmer, musikkterapeuter i sykehussektoren, ble også tatt ut i streik.
– Pensjon fra første krone er både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Dette er en stor seier for sykehusenes arbeidstakere, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

 

Les kjennelsen fra Rikslønnsnemda (PDF)