Tross regjeringens krisepakker til kulturlivet, får Creo henvendelser fra medlemmer som blir bedt om å redusere avtalte honorarer.

Stimulerings- og kompensasjonsordningene fra Staten skal sørge for at hele verdikjeden blir sikret når begrensningene knyttet til arrangementer under pandemien fører til tap eller avlysninger. Mange musikere, teknikere og andre yrkesgrupper i kulturlivet har mistet store deler av inntekten i 2020 og blir nå presset til å redusere lønnen, selv om hovedartisten eller arrangørene har fått betydelige stimuleringsmidler.

Creos nestleder Christine Thomassen, sier at alle i kulturlivet er i en vanskelig økonomisk situasjon, men understreker at musikere, teknikere og andre selvstendig næringsdrivende, har blitt veldig hardt rammet av krisen.

– Mange har nå bunnskrapt økonomi før jul og det er viktig at disse ikke får enda dårligere råd gjennom reduserte honorarer. Nå som vi (forhåpentligvis) begynner å se enden på pandemien, må oppdragsgivere bidra til at et allerede lavt honorarnivå ikke blir ytterligere svekket, sier Thomassen.

Sammen med Virke og Norske konsertarrangører, jobber Creo kontinuerlig for å klargjøre spørsmål om stimulerings – og kompensasjonsordningen, og vet at det fortsatt er mye uklarhet. Likevel er Thomassen tydelig i sin oppfordring til bookingselskaper, spillesteder og artister som mottar krisestøtte:

– Selv om det er noen uklarheter, er dette midler som er ment å sikre arbeidsplasser og lønn til musikere, kunstnere og produksjonspersonell. Dette er ikke tiden for å spare på honorarene.

Thomassen anmoder medlemmer som opplever press på avtalte honorarer til å ta kontakt med forbundet.

– Som en siste oppfordring, vil jeg råde våre medlemmer til ikke å overta all risiko ved eventuell avlysning når man nå inngår nye kontrakter. Vi venter fortsatt på forskriften for kompensasjonsordningen, men før vi vet hvordan detaljene i denne vil slå ut, bør man lese avtalen nøye før man skriver under. Og som alltid – ta heller kontakt med Creo i forkant enn i etterkant!