Høingsinnspill til NRK-plakaten

Denne uken leverte Kunstnernettverket sitt høringsinnspill til NRK-plakaten. Høringsinnspillet tar blant annet opp NRKs nedprioritering av norsk musikk innen flere sjangre.

NRKs ansvar for norsk musikk og kulturliv er en sentral del av NRK-plakaten. Det har de siste årene vært rettet sterk kritikk spesielt mot NRKs musikkprofil, og da spesielt mot det mange i norsk musikkliv oppfatter som en nedprioritering av norsk musikk innen flere sjangre. Dette går på både kvantitet og kvaliteten i behandlingen av musikk som kultur og kunstform, og på den manglende bredden og dybden i formidlingen av ulike musikkformer.

– For oss er det viktig at NRK blir enda bedre til å sende norsk musikk, i alle kanaler og fra alle sjangere, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

Videre skriver Kunstnernettverket: Vi er glade for at KORK er vedtektsfestet, noe som førte til trygge rammevilkår og forutsigbarhet for denne viktige kulturinstitusjonen. Vi vil derfor påpeke det som står i denne paragrafen om at NRK skal holde et fast orkester, og vil også påpeke at det med «fast orkester» må bety et orkester på minst samme størrelse som dagens KORK.

– Kringkastingsorkestret, altså KORK, ble vedtektsfestet under Svarstad Haugland i 2004. Det var svært viktig for våre medlemmer der, men også for norsk kulturliv, sier Rian. Vi ber derfor at denne bestemmelsen videreføres.

 

Opphavsrettigheter under press

Rian fremhever også åndsverklov og kunstneres rettigheter som en viktig del av innspillet.

– Det er svært viktig  at departementet tar inn vårt krav om en ny paragraf om åndsverklov og kunstneres rettigheter. Våre opphavsrettigheter er dessverre under press, også i NRK. En egen paragraf mener vi vil være til stor hjelp.

I høringsinnspillet kommer Kunstnernettverket med følgende forslag til ny paragraf:

  • NRK skal følge åndsverklovens regler om kreditering etter god skikk og dens ufravikelig rett til rimelig vederlag som kompensasjon for bruk av åndsverk.
  • NRK skal respektere den enkelte kunstners rett til å gi en kollektiv forvaltningsorganisasjon fullmakt til å forvalte kunstnernes rettigheter, jf. lov om kollektiv forvaltning m.m. §5.
  • NRK skal ved alle engasjement av kunstnere som minimum tilby samme markedsvilkår (bransjestandard) som de gjeldende kollektive tariffavtaler, rammeavtaler og rettighetsavtaler til de respektive bransjeorganisasjoner som kunstneren er medlem av dersom NRK selv ikke har en kollektiv avtale med dennes bransjeorganisasjon.

 

Les hele innspillet til NRK-plakaten

 

Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har disse forbundene om lag 30 000 medlemmer. Nettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med særlig vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett.