Som følge av korona-situasjonen er det bestemt at alle forhandlinger knyttet til tariffrevisjonen 2020 settes på vent og utsettes til august.

NHO og LO starter opp igjen frontfagsforhandlingene etter planen 3. august. Mer informasjon om forhandlingsdatoer knyttet til andre tariffområder kommer på et senere tidspunkt. Gjeldende overenskomster og særavtaler prolongeres inntil videre.

Protokoll om utsettelse av hoved tariffoppgjøret 2020 i KS

Protokoll om utsettelse av hoved tariffoppgjøret i Spekter