Saken setter presedens for flere av Creos medlemmer som står i lignende ulovlige oppdragsforhold.

Husker du saken om musikeren/sangeren som hadde avtale om at han skulle være selvstendig oppdragstaker i menigheten som ikke ville gi han fast ansettelse? En enstemmig lagmannsrett fastslo at han ikke var selvstendig næringsdrivende, men arbeidstaker og fast ansatt i menigheten.

Han ble tilkjent oppreisning, etterbetaling av lønn og feriepenger og etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen tilbake til 2013. Menigheten ble også dømt til å betale saksomkostninger på ca 2 millioner, inkl. egne utgifter til advokat.

Anket til Høyesterett

Menigheten anket saken til Høyesterett. Anken gjaldt både arbeidstakerbegrepet og kravet på feriepenger/pensjon. Høyesteretts ankeutvalg avviste torsdag denne uken anken fra menigheten i hovedspørsmålet: om musikeren er selvstendig oppdragstaker eller arbeidstaker. Dette spørsmålet er nå rettskraftig avgjort.

Høyesterett skal kun behandle spørsmålet om når, altså fra hvilket tidspunkt, etterinnmeldingen i pensjonsordningen skal finne sted.

En viktig prinsipiell sak

LO-advokat Lars Christian Fjeldstad og Advokatfullmektig Espen A. Eldøy har bistått Creos medlem i saken.

– Dette er en svært viktig prinsipiell sak for mange av våre medlemmer, sier Creos advokatfullmektig, Espen Eldøy. Han er svært fornøyd med utfallet.

– Saken setter presedens for flere av våre medlemmer som står i lignende ulovlige oppdragsforhold, noe som dessverre er utbredt i kunst- og kultursektoren.

Nå starter det videre arbeidet med å bistå de resterende 11 musikerne i ishavskatedralen, som har ventet med sine ansettelseskrav til denne saken er rettskraftig avgjort.