Krav på premieinnbetaling ved etterinnmelding i pensjonsordning var delvis foreldet.

Både tingretten og lagmannsretten fastslo at Harald hadde vært feilklassifisert som oppdragstakere i Tromsøysund sokn tilbake til 2013, og derfor hadde krav på ansettelse, etterbetaling av lønn, feriepenger og etterinnmelding i soknets tjenestepensjonsordning.

Soknet anket hele saken inn for Høyesterett, men de slapp kun igjennom spørsmålet om etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen var gjenstand for foreldelse eller ikke.

Kravet er gjenstand for foreldelse

Høyesterett var i utgangspunktet enig med Creo i at retten til å være tilmeldt en pensjonsordning ikke er et rettsforhold som foreldes. Det innebærer at selve retten til å være medlem i en pensjonsordning i seg selv ikke bortfaller. Høyesterett sier likevel at kravet om at soknet skal være forpliktet til å betale tilhørende premie tilbake i tid er gjenstand for foreldelse.

Betydning for andre feilklassifiseringssaker

Dette betyr i praksis at retten til å bli medlem i en pensjonsordning foreldes fortløpende med tre år, og vil ha betydning for andre feilklassifiseringssaker Creo jobber med. Det vil også ha en innvirkning på saker der arbeidsgiver ikke melder arbeidstaker inn i gjeldende tjenestepensjonsordning. Kravet i denne saken var rettet mot arbeidsgiver. Høyesterett holder det åpent om arbeidstaker kan gå på pensjonsleverandøren for manglende innmelding bakover i tid.

Vant saken i det vesentligste

Til tross for at Harald ikke fikk medhold i Høyesterett, fastslo de i dommen at han har vunnet saken i det vesentligste, og han fikk tilkjent fulle saksomkostninger i ting- og lagmannsrett. Partene må bære egne omkostninger for Høyesterettsbehandlingen.

LO-advokat Lars Christian Fjeldstad førte saken for Creo i høyesterett. Han og Creos advokatfullmektig Espen Eldøy har bistått Harald og de andre musikerne gjennom hele tvisten.