For at vi skal få på plass en så god og dekkende utredning som mulig trenger vi å høre fra dere der ute i kunst- og kulturfeltet.

Det snakkes mye om KI for tiden. Noen er bekymret for at det vil føre til mer juks i skolen, eller at det vil være uheldig for personvernet. Mange er engstelige for at jobber skal forsvinne. På den andre siden finner vi de som synes det hele er utrolig spennende og ser uante muligheter.

Uansett om man er positiv eller negativ er det helt sikkert at KI er noe vi må forholde oss til fremover.

Mange ubesvarte spørsmål

Creo er opptatt av hvordan KI vil påvirke kunst- og kulturlivet. Vil det påvirke konsert- og scenekunstmarkedet? Vil KI gjøre utøverne overflødige, eller vil det bli ekstra eksklusivt med levende mennesker på scenen? Hva med musikken som skapes ved hjelp av KI? Hvem, om noen, har rettigheter til verket? Vil KI-musikk fortrenge menneskeskapt musikk? Hva med musikere som fremfører KI-skapt musikk, har de krav på vederlag?

Det er mange spørsmål, og foreløpig ikke så mange svar.

Utredning av konsekvensene

Creo har bedt Kultur og likestillingsdepartementet (KUD) om at det må settes i gang et arbeid med å utrede hvilke konsekvenser KI kan få for kunst- og kulturfeltet. Det er ikke avgjort om eller på hvilken måte dette skal gjøres, men for at vi skal få på plass en så god og dekkende utredning som mulig, trenger vi å høre fra dere der ute i kunst- og kulturfeltet.

Hvilke KI-problemstillinger opplever dere nå, og hvilke ser dere for dere at kan dukke opp i fremtiden? Hvilke muligheter og utfordringer følger med KI? Vi trenger å kartlegge hvilke utfordringer som allerede er her, men også forsøke å se for oss hva fremtiden vil bringe på dette området.

Del dine tanker med Creo

Hvis du har noen tanker om dette du vil dele med oss, ta kontakt med nestleder i Creo, Cathrine Nyheim, cathrine@creokultur.no, tlf: 901 77 376, eller send en e-post merket KI til post@creokultur.no.