Dagpenger, sykepenger, omsorgsdager til foreldre og kompensasjon til frilansere under korona.

Koronautbruddet utløste midlertidige ordninger for permitterte, økte dagpenger, lønnskompensasjon fra staten, forskudd på dagpenger, og dobbel kvote med omsorgsdager. Ordningene er midlertidige, og er endret flere ganger underveis i pandemien.

FriFagbevegelse har gått gjennom korona-ordningene og har laget en oversikt over hva som gjelder i 2021.

Gå til oversikt