Heddadagene og Creo inviterer til seminar.

Onsdag 14.juni 2023
Kl. 09:00-11:30
Det Norske Teatret, Oslo

Kompetente kunstnere og en profesjonell produksjonsstab med spisskompetanse innenfor sine fagfelt er avgjørende for å sikre høy kvalitet i scenekunst. I Norge mangler vi i dag utdanningstilbud til flere av fagene innenfor scenekunstfeltet. Dette påvirker rekrutteringen til den profesjonelle scenekunsten både innenfor institusjonsteatrene og i det frie feltet.

Med dette som bakgrunn inviterer Heddadagene og Creo til seminar hvor vi blant annet skal diskutere: Hvordan er rekrutteringssituasjonen til scenekunstfeltet i dag? Finner vi folk med relevant kompetanse? Trenger vi nye utdanninger for å dekke behovene til alle faggrupper og øke mangfoldet innenfor scenekunstfeltet? Går vi glipp av nye talenter på grunn av manglende utdanningsmuligheter?

Seminaret fokuserer på de fagfeltene hvor det i dag mangler scenekunstrettet utdanning i Norge: blant annet inspisienter, produsenter, lys- og lyd-designere og -teknikere, design for figurteater, mask-/ parykkdesignere, dramaturger, rekvisitører, sceneteknikere, teatermalere og -snekkere.

Visuell skillelinje

Program

09:00: Finner vi folka vi trenger? Samtale om rekrutteringssituasjonen i scenekunstfeltet.

  • Innledninger ved Kristin Tunold-Hanssen, teknisk sjef ved Riksteatret, Eskil K. Glitre, produksjonsleder ved Brageteatret og Kyrre Heldal Karlsen, scenograf og lysdesigner, og styremedlem i Norske Scenografer i Creo
  • Plenumsdiskusjon med innlederne og publikum.

09:50: Kaffepause

10:05: Hvilke scenekunstfaglige utdanninger tilbys i våre naboland? Hva er den ideelle utdanningssituasjonen i Norge? Hva vil fungere for oss?

  • Innledninger ved bl.a Kjetil Falkum, frilans produsent og prosjektleder for Heddadagene, PeO Sander, frilanser tidl. Scenekunstprodisent og lektor i Scenekunstproduksjon ved Stockholms Konstnärliga Högskola (DI, STDH, SKH)
  • Plenumsdiskusjon med innlederne og publikum 11:00 Avrunding og oppsummering.

11:20: Slutt.

 

NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.