Denne uken ble det etablert Creo klubb i Trondheim Lyd!

Trondheim Lyd følger utstyrsleverandøren Bright og blir Creos andre klubb i utleiebransjen. Den nye klubblederen/tillitsvalgte, Jon Eidsvåg, sier følgende om bakgrunnen for den raske beslutningen:

– De siste årene, og særlig etter at MFO ble til Creo, har det i større grad blitt tilrettelagt for å organisere seg der, også som tekniker. Ikke minst har vi sett et økt fokus på det aktive arbeidet for vår del av bransjen, parallelt med det positive som blir gjort for andre deler av den.

Koronakrisen har vist oss hvor sårbar bransjen som helhet er, og hvor viktig det er å organisere seg gjennom fagforeninger som Creo og Bransjeforeningen for sceneproduksjoner (BFSP) via Virke når viktige avgjørelser skal tas.

– På bakgrunn av dette ble det arrangert et infomøte om organisering. Thomas Denstad fra Creos Teknikerutvalg ga en rask orientering, før det gled over i en samtale rundt forskjellige problemstillinger og tanker rundt det hele.

På tampen av møtet ble det stilt spørsmål om hvor mange av de oppmøtte som kunne tenke seg å lage klubb, og da samtlige rakk opp hånden ble infomøtet plutselig til et stiftelsesmøte. Creo hev seg rundt og hjalp oss med formalitetene, og kort tid senere var vedtektene signert, og klubben opprettet.

– Vår del av bransjen har gjennomgått store endringer de siste tiårene, og også de siste årene. Vi ser at dette er noe som kommer til å fortsette, blant annet gjennom den nyopprettede prosjektstillingen i Creo, som fra høsten av skal ta for seg viktige saker på vegne av vår bransje.

Mellom alle som er ansatt og som jobber frilans for Trondheim Lyd og søsterselskapet Trondheim Crew, har vi utrolig mange dyktige fagfolk med solid erfaring. Det at vi nå har en mulighet til å være med, og kan påvirke framtiden og utviklingen av feltet med vår kompetanse, tror vi er veldig viktig og positivt for hele bransjen.

Creo er glade for, og stolte over, våre medlemmers engasjement og ansvarsfølelse for bransjen. Vi ønsker våre nye medlemmer i Trondheim Lyd velkommen i Creo-fellesskapet, og gleder oss til å jobbe sammen for en positiv utvikling av bransjen!

Koronakrisen har vist oss hvor sårbar bransjen som helhet er, og hvor viktig det er å organisere seg når viktige avgjørelser skal tas.