Det blir ingen streik for LO Stat-forbundenes medlemmer i staten, etter at partene ble enige hos Riksmekleren syv timer på overtid.

– Ulike tariffavtaler, og ulike lønns- og arbeidsvilkår i staten over flere år, har hatt store konsekvenser, og har mange steder medført ei ulikebehandling av ansatte som ikke kan fortsette. Noe også staten er enig med oss i, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

Dette har vært det vanskeligste oppgjøret i min tid som LO Stat-leder. Vi måtte ta noen tunge valg, men tilbakemeldingene fra medlemmer og tillitsvalgte før dette oppgjøret har vært at det viktigste er å komme tilbake til likelydende tariffavtaler, der forhandlinger skjer i samme rom, og alle statsansatte ivaretas.

LO Stats leder Egil André Aas.

Kjempet for likelydende avtaler

LO Stat har kjempet lenge for likelydende avtaler i staten, og gikk inn i forhandlingene med stor tro på å få i havn en rettferdig og framtidsrettet tariffavtale. Derfor svarte vi også ja til tilbudet fra staten.

– Det store flertallet av LOs medlemmer staten er langtidsutdannet, men siden vi har alt fra professorer til renholdere som medlemmer er det viktig for oss å ivareta alle, og ikke bare enkeltgrupper, sier Aas.

Tilfreds med totalen

Nestleder i Creo, Cathrine Nyheim er enig i at forhandlingene har vært krevende.

– Dette oppgjøret har helt klart vært utfordrende, og for å komme i mål har vi akseptert at noen krav ikke ble innfridd. Totalen i dette meklingsresultatet er imidlertid noe vi har grunn til å være tilfreds med, sier Nyheim.

Resultatet av meklingen skal nå på uravstemning blant Creos medlemmer, og er endelig først etter at medlemmene har godkjent det.

Visuell skillelinje

Hovedtrekkene i meklingsresultatet:

  • Lønnsoppgjøret er innenfor frontfaget på 5,2 prosent.
  • Fordelingen sentralt/lokalt 25/75
  • Sentralt generelt tillegg på 0,75 % til alle
  • Lokal avsetning på 2,15 % av lønnsmassen i den enkelte virksomhet
  • En hovedtariffavtale som har med regler for minstelønn og godskriving, og legger til rette for at vi igjen kan få likelydende hovedtariffavtaler i staten.

 

Se Riksmeklerens Møtebok