Kirke
Klokken 01.30 onsdag 19.9. mottok partene Riksmeklerens møtebok. Det blir dermed ingen streik i Den norske kirke.

– Jeg er lettet og fornøyd over resultatet, sier nestleder Anders Hovind. Ingen av partene hadde lyst på denne streiken. Vi er sikret fortsatt sentral lønnsdannelse i Kirken. Dette var det sentrale punktet i bruddet i forhandlingene på forsommeren. Vi har også fått startet en prosess med tanke på å ivareta lønnsmessig uttelling for kompetanse. Et lønnsløft for domkantor og domorganist er også en del av resultatet.

Frist for tilbakemelding på resultatet er satt til 18.10. og vi kommer til å sende ut resultatet til uravstemning med det aller første.