I dag møtes Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og forbundene i offentlig sektor for å sluttføre arbeidet med regler for særaldersgrenser for de om lag trettti prosent av de offentlig ansatte som har slik tidligpensjon.

– Det vi nå skal gjøre er å utforme selve regelverket for hvordan særaldersgrenser kan tilpasses ny offentlig tjenestepensjon. Avtalen om ny pensjonsordning ble inngått våren 2018. Det betyr at vi ikke skal snakke om hvilke yrkesgrupper som skal ha og hvem som ikke skal ha særaldersgrenser i framtida. Det er utelukkende modellen vi drøfter i denne omgangen, sier LO-kommunes daglig leder Pål Skarsbak.

Partene har forhandlet om særaldersgrenser i om lag tre uker og skal etter planen avslutte arbeidet i løpet av dagen eller morgendagen.

– Det er ingen tvil om at dette er krevende. Vi står fortsatt svært langt fra hverandre og det blir interessant å se hva dagen i dag om muligens morgendagen bringer, avslutt Skarsbak.